Fiyat Sor | 0 212 314 66 00

EKİBİMİZ

MEMORIAL WELLNESS İLE SAĞLIKLI VE UZUN BİR YAŞAM
Uzm. Fzt. Burhan POLAT

Uzman Fizyoterapist

 • Doğum Yeri ve Tarihi : Kırşehir, 1961
 • Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
 • Email Adresi : [email protected]

DENEYİMİ

 • 2023 – Halen Memorial Wellness Uzman Fizyoterapist – İstanbul
 • 2010- 2023 Türkiye Hastanesi - FTR Kliniği Yönetici
 • 2004-2010 Johns Hopkins – Anadolu Sağlık Merkezi- Koordinatör
 • 2003- 2004 İstanbul Memorial Hospital- Bilim Uzmanı
 • 2003-2003 İsviçre Hastanesi- Bilim Uzmanı
 • 1994-2003 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi- Fizyoterapi Rehabilitasyon Koordinatörü
 • 1988-1994 Istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü- Bilim Uzmanı
 • 1985-1988 Istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü- Fizyoterapist

EĞİTİMİ

 • 1985– 1989 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü- Ankara
 • 1989- 1989 Yüksek Lisans - İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - istanbul

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Polat MG, AkdurH, Yiğit Z, Arat A, Polat B, Günen Ö, Hayran O. The Cardio-Pulmonary Responses To Static And Dynamic Arm Exercises In Healthy Subjects. Acta Cardiologica. 58(3):42-44, June 2003.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ  

KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Platin M, Sansoy V, POLAT B, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Combined isometric hand-grip and intravenous dypridamole radionüclide angiography is superior than dypridamole alone for the detction of coronary artery disease. First International Congress of Nüclear Cardiology. Cannes, FRANCE, April 25-28,1993.

 

POLAT MG, POLAT B, Gürses HN, Karcıer S, Akdur H, Özyılmaz S: Comparative responses to isometric (static) and dynamic exercise tests in mild hypertensive and healthy subjects. 13th International Congress of World Confederation for Physical Therapy. Yokohama , JAPAN. May, 23-28, 1999.

 

Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, POLAT B, Gürses HN, Güven Ö. The effect of isometric exercise on patients with chronic atrial fibrillation. 3rd International Physiotherapy-Rehabilitation Congress , İzmir, TURKEY . September 21-24 ,2000.

 

POLAT MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, Polat B, Hayran O, Güven Ö. Physiological responses to the stepper exercise in sedentary middle-aged men. World Physical Therapy Congress. Barcelona, June 7-12, 2003.

 

POLAT MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat A, Polat B, Güven Ö, Hayran O. The cardio-pulmonary responses to static and dynamic arm exercises in healthy subjects. World Physical Therapy Congress. Barcelona, June 7-12, 2003.

 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1- Kardiyak Rehabilitasyon, Bölüm adı:(Hipertansiyolu Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon) (2018). POLAT MİNE GÜLDEN, POLAT BURHAN,  HİPOKRAT, Editör: Hülya Harutoğlu, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9160-00-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4405172)

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Gürses N, Şişli H, POLAT B, Demiroğlu C: İleri derecede skolyotik bir olguda pulmoner fizyoterapi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi , 1987, 5(4): 344-353.

 

*Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu’nda (6-8 Mayıs 1987, Ankara) bildiri olarak sunulmuştur.

 

POLAT B, Gürses HN, Karcıer S, Güzelsoy D, Yurdalan U, Demiroğlu: Sağlıklı kişilerde ve hipertansiyonlu hastalarda izometrik egzersiz sırasında kardiyovasküler ve solunum cevaplarının karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 1988, 5(5-6): 495-503.

 

Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Sansoy V, Güzelsoy D, Demiroğlu: Sağlıklı kişilerde yaş dekadlarına göre izometrik egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi.1990, 14: 36-38.

 

* 12. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi’nde ( 13-18 Kasım 1989, Antalya) bildiri olarak sunulmuştur.

 

Eren İ, Sansoy V, Platin M, Berkyürek A, POLAT B, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Radyonüklid ventrikülografi sırasında birlikte uygulanan soğuk ve izometrik koroner arter hastalığı tanısındaki değeri. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 19:350-354, 1991.

 

Gürses HN, POLAT B, Şişli H, Işın N, Bakay C, Aytaç A, Demiroğlu C: Açık kalp ameliyatlarından sonra görülen post-operatif frenik sinir paralizisi: Fizyoterapi Rehabilitasyon Prensipleri ve klinik takip. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 1992,1:112-117.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Bakay C, Işın N, Güzelsoy D, Aytaç A, Demiroğlu C: Koroner by-pass ameliyatı geçiren hastalarda post-operatif frenik sinir paralizisinin solunum fonksiyonlarına etkisi. Solunum Dergisi: 1992,15: 343-349.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

Gürsoy S, Gürses HN, POLAT B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Solunum Dergisi, 1992, 15:210-215.

 

* Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII: Ulusal Kongresi’nde ( 1-5 Ekim 1990, Ankara ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Beşer H, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Orta yaşlı , sağlıklı kadın ve erkek olgularda izometrik egzersiz test sonularının karşılaştırılması. Solunum, 1991,16: 325-331.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

Polat MG, AkdurH, Yiğit Z, POLAT B, Güven Ö. Kronik atrial fibrilasyonlu hastalarda izometrik egzersizin etkisi. H Kardiyoloji Dergisi. 2001, 3 (17): 5-9.

 

*3. Uluslararası Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi’nde  

( 21-24 Eylül 2000, İzmir ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

10-Polat MG, AkdurH, POLAT B, Yiğit Z, Yurdalan SU, Gürsoy S, Gürses, HN. Sigara alışkanlığının koroner arter bypass operasyonu geçiren hastalarda solunum fonksiyonlarına etkisi. H. Kardiyoloji Dergisi. 2001, 3(19): 28-33.

 

11-Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat AÖ, POLAT B, Hayran O, Güven Ö. Sağlıklı Kişilerde Dinamik ve Statik Egzersize Kardiyo-Pulmoner Yanıtlar. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Baskıda.

 

* IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumunda (Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir17-20 Ekim 2002)  bildiri olarak sunulmuştur.

 

12-Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, POLAT B, Güven Ö, Hayran O. Orta Yaşlı Sedanter Erkeklerde Stepper Egzersizine Oluşan Fizyolojik Cevaplar. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Baskıda.

 

* IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumunda (Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir17-20 Ekim 2002)  bildiri olarak sunulmuştur.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ 

KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

Gürses HN, Güzelsoy D, POLAT B, Harutoğlu H, Şişli H, Gürsoy S, Yurdalan U, Polat MG, Demiroğlu C. 1982-87 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ndeki Kardiyak Rehabilitasyon çalışmaları. I. Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu, 6-8 Mayıs 1987, Ankara.

 

Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Demiroğlu C. İleri derecede skolyotik bir olguda pulmoner fizyoterapi. I. Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu, 6-8 Mayıs 1987, Ankara.

 

Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Sansoy V, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Sağlıklı kişilerde yaş dekadlarına göre izometrik egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi. 12. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 13-18 Kasım 1989, Antalya.

 

Gürsoy S, Gürses HN, POLAT B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII: Ulusal Kongresi, 1-5 Ekim 1990, Ankara .

 

Karcıer S, Gürses HN, Yurdalan U, POLAT B, Özden A, Küçükoğlu S. Kalsiyum antegonistlerinin izometrik egzersiz sırasında kan basıncı, kalp hızı ve ‘double product’ üzerine etkileri. 1991 Kardiyoloji Toplantısı, KTÜ , Atatürk Kültür Merkezi Trabzon, 1991.

 

Şişli H, Özdirenç M, Gürsoy S, POLAT B, Polat MG, Yurdalan U, Gürses HN, Aytaç A, Demiroğlu C. Açık kalp ameliyatı olan hastalarda pre-post operatif göğüs çevre ölçümlerinin karşılaştırılması. 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Nevşehir, 27 Ekim-2 Kasım 1991.

 

Gürses HN, POLAT B, Şişli H, Işın N, Bakay C, Aytaç A, Demiroğlu C: Açık kalp ameliyatlarından sonra görülen post-operatif frenik sinir paralizisi: Fizyoterapi Rehabilitasyon Prensipleri ve klinik takip. XIX. Ulusal Solunum Kongresi. 20-24 Ekim 1991, Bursa .

 

Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Bakay C, Işın N, Güzelsoy D, Aytaç A, Demiroğlu C: Koroner by-pass ameliyatı geçiren hastalarda post-operatif frenik sinir paralizisinin solunum fonksiyonlarına etkisi. XIX. Ulusal Solunum Kongresi. Bursa, 20-24 Ekim 1991.

 

Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat AÖ, POLAT B, Hayran O. Sağlıklı Kişilerde Dinamik (İzotonik) ve Statik (İzometrik) Egzersize Kardiyo-Pulmoner Yanıtlar. IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir.17-20 Ekim 2002.

 

Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, POLAT B, Güven Ö. Orta Yaşlı Sedanter Erkeklerde Stepper Egzersizine Oluşan Fizyolojik Cevaplar. IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir.17-20 Ekim 2002.

 

DİĞER YAYINLAR ve AKTİVİTELER

KATILDIĞI KURSLAR

 

Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 12-14 Aralık1997, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 23-25 Ocak 1998, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 27 Şubat – 3Mart,1998, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 14-16 Mayıs, 1998, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Torakal Bölge I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26-28 Haziran 1998, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 13-15 Kasım 1998, İstanbul.

 

Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 11-13 Aralık 1998, İstanbul.

 

Solunumsal Yoğun Bakımda İzlem ve Sorunlar Kursu. Toraks Derneği, 3. Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1998, İstanbul.

 

Non-invasif Mekanik Ventilasyon Kursu. Toraks Derneği, 3. Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1998, İstanbul.

 

Yönetim,Organizasyon,İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi. Kadir Has Üniversitesi İİBF. 29 Kasım 2001-03 Ocak 2002, İstanbul.

 

Kinesio Taping Basic Course. Kinesio Taping Association., September 24, 2005 İzmir, Turkey

 

Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu-Türkiye. 25-26 Şubat 2006 Antalya.

 

Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu.Spor Fizyoterapistleri Derneği. 6-7 Mayıs 2006. Ankara.

 

A Model Physiotherapy Program with McConnell taping for Patient with Shoulder Problem. November 03-05, 2006. Istanbul,Turkey

 

Cyriax Üst Ekstremite Mobilizasyon Kursu. Spor Fizyoterapistleri Derneği. 27 – 28 Ocak 2007. Ankara.

 

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • Toraks Derneği
 • Kas Hastalıkları Derneği
 • Omurilik Felçlileri Derneği
 • Spor Fizyoterapistleri Derneği

Güncellenme Tarihi: 12 Mart 2024